top of page

Toimijat

 

SÄPPI 2000 RY                                                               
                                                                
Säppi 2000 ry:n tarkoituksena on vaalia ja edistää majakkakulttuurin säilyttämistä Säpin majakkasaarella, kunnostaa ja ylläpitää saarella olevaa majakkaa ja rakennuksia sekä toimia siten, että majakan valo loistaa hamaan tulevaisuuteen saakka.  Keväällä 2000 perustettu yhdistys on vuokrannut majakan Saaristomeren merenkulkupiiriltä.  Viiden vuoden välein sopimus uusitaan ja uusimisen edellytyksenä on, että molemmat osapuolet noudattavat sovittuja periaatteita.

Yhdistyksen jäsenet ovat suorittaneet saarella erilaisia majakan kunnostus-, maalaus- ja huoltotöitä sekä pienimuotoista luonnon entisöintiä.  Yhdistyksen jäsenet ovat mm. raivanneet rantametsää ja pensaikkoa aukaisten näkymän majakalta merelle ja kruununmöljälle, maalanneet majakkamestarin asunnon ja peltikaton sekä yhdessä Porin Urheilusukeltajat ry:n jäsenten kanssa makasiinin.
Vuonna 2006 yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Helle pystytti merkinantoaseman läheisyyteen uuden laukaisupuomin, jollainen oli käytössä koko sumumerkinantoaseman historian ajan.  Yhdistys on huolehtinut majakka- ja laiturialueen jätehuollosta sekä käymälän siisteydestä. Lähellä kruununmöljää, metsässä sijaitseva telefoonihuussi on myös yhdistyksen jäsenten aikaansaama.

Säppi 2000 ry huolehtii myös majakkatornin aukipitämisestä ja siellä olevasta vieraskirjasta.

 

PORIN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS RY

Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry:n tarkoituksena on ylläpitää lintuharrastusta sekä edistää alan tutkimustyötä ja lintujen suojelua. Yhdistys on perustettu vuonna 1959 ja on täten maamme vanhin paikallisyhdistys. Yhdistys on valtakunnallisen lintuharrastajien katojärjestön Birdlife Suomen (ent. Lintutieteellisten Yhdistysten Liitto, LYL) perustajajäsen.
PLY:n toimialueena on Satakunta.
Havaintojen keruu on yksi yhdistyksen tärkeimmistä toimintamuodoista. Lintuharrastajien retkillään tekemät havainnot kootaan yhdistyksen toimesta havaintoarkistoon. Näin alueen linnustosta saadaan kattavaa ja luotettavaa tietoa, jolla on myös tieteellistä merkitystä.
Yhdistys julkaisee Satakunnan Linnut - lehteä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa sisältäen mm. laajoja havaintokatsauksia. Merkittäväksi jäsenten yhteydenpitovälineeksi on noussut sähköpostilista PLY verkko. Verkossa käydään vilkasta lintuaiheista keskustelua sekä ilmoitetaan nopeasti alueen lintuhavainnoista.
Yhdistyksen ylläpitämä lintuasema Säpin majakkasaarella on perustettu vuonna 1959 ja yhdistys on vastannut sen toiminnasta vuodesta 1965 alkaen. Asemalla tutkitaan länsirannikon lintumuuttoa. Tärkein toimintamuoto on lintujen rengastus.

                                                                       Sunnuntaipäivää Säpin Ulkolaskulla (kuva Jan Eerala)


Yhdistys järjestää lintuihin liittyviä esitelmätilaisuuksia 2-4 kertaa vuodessa. Vapaamuotoisia keskiviikkopalavereita, joissa vaihdetaan kuulumisia ja näytetään jäsenten diaesityksiä, pidetään syksystä kevääseen. Nuorille järjestetään vuosittain 1-2 lintuasemaleiriä Säpin lintuasemalla. Joulukuun ensimmäisenä lauantaina yhdistys järjestää perinteisen pinnarallin. Huhtikuussa kilpaillaan leppoisasti yhteishavainnointipäivän merkeissä ja hieman totisemmin osallistutaan valtakunnalliseen Tornien taisto -kisaan.

Tutustu tarkemmin yhdistyksen monipuoliseen toimintaan sen verkkosivuilla osoitteessa www.satakunnanlinnut.fi

PLY toivottaa mukaan jäsenperheeseensä kaikki linnuista kiinnostuneet.

Aseman hoitaja Kimmo Nuotio, p. 040-125 2855.REPOSAAREN METSÄSTYSSEURA RY

Reposaaren Metsästysseura ry:n syntysanat lausuttiin 3. marraskuuta 1930 Bastuskerin saareen suuntautuneella eräretkellä. Seuran jäsenmäärä on pidetty neljässäkymmenessä, vaikka kasvupaineita on esiintynyt vuosien varrella.
Seura harrastaa metsästystä ja riistanhoitoa Säpin saarella. 
Kesällä 1949 seura oli omalla kustannuksellaan tuottanut Säppiin uuden eläinkannan, muflonilampaat.   Niille tarjotaan talviaikaan heiniä syöttösuuleista ja muista ruokintapaikoista sekä joskus jopa veteen pantuina annoksina.  Siinä ohessa tarjoiluista saavat nauttia myös vesilinnut , metsäkanalinnut, kotkat ja muut luontokappaleet.

Luotsausten loppuessa 1950-luvun loppupuolella, suostui Merenkulkuhallitus vuokraamaan entisen luotsituparakennuksen seuran käyttöön.   

Reposaaren Metsästysseura ry pyrkii jatkamaan lähes 80 vuotta vanhoja perinteitään hoitaen ja hyödyntäen saaristoluonnon antimia luonnon ehdoilla.

toimkuva.jpg
toimijatkuva1.jpg
bottom of page